Opština Lendava

Opština Lendava je osnovana 1998. godine. Ima status etnički raznolike zajednice, budući da je dom Slovenaca, Mađara, Hrvata i pripadnika drugih nacionalnosti.

Izvorne nadležnosti Opštine su: upravljanje opštinskom imovinom, ekonomskim razvojem, stvaranje uslova za stambenu gradnju, upravljanje lokalnim javnim uslugama i razvojni prostorni planovi. Opština ima sve veću ulogu u društvenim mrežama, vaspitanju i obrazovanju, sportu i rekreaciji kao i u aktivnostima na polju kulture (uključujući i staranje o kulturnom nasleđu).

Proces evropskih integracija ima značajan uticaj na lokalne i regionalne nivoe organizovanja, saradnju i finansiranje i predstavlja ključan izazov za Opštinu. Političke odluke i pravila doneta na nivou EU se direktno odražavaju na sve građane, posebno kada je reč o pitanju koje uređuje regionalni razvoj. Opština namerava da zauzme ključnu ulogu kod uključivanja građana u razvoj regiona.