Veće okruga Hargita

Veće okruga Hargita predstavlja okružnu upravu koja je nadležna za društveno-ekonomski razvoj okruga sa posebnim nalaskom na razvoj lokalne privrede kroz koordinaciju, finansijsku pomoć za nekoliko lokalnih projekata i investicija vezanih za infrastrukturu i druge društveno-ekonomske oblasti. Okrug Hargita je smešten u središtu Rumunije i resursi koje poseduje se mogu smatrati komparativnom prednošću. Veće okruga poseduje međunarodno priznato iskustvo u očuvanju kulturnih vrednosti, promociji lokalnih resursa i proizvoda u cilju proširenja poslovnih prilika i povećanja konkurentnosti na tržištu EU.

Jedan od najnaglašenijih strateških prioriteta Veća je pomoć lokalnim preduzetnicima. Radi postizanja ovih ciljeva, Veće je usmereno na razvoj poslovnih odnosa, podršku udruženjima preduzetnika radi stvaranja međunarodne privredne saradnje, programa podrške razvoju, te uspostavljanja industrijskih parkova.