Foster Europe, Foundation for strong European regions

 

Foster Europe (Foundation for strong European Regions) egy párt-független, magánjellegű, non-profit osztrák alapítvány, amely az európai integráció, demokrácia, a regionális növekedés és az európai föderalizmus előremozdításáért tevékenykedik. Bár a szervezet páneurópai keretrendszerben működik, tevékenységeinek fő hangsúlyát Közép-Kelet Európára helyezi.

2011 óta a Foster Europe alapítvány célkitűzései a participatív politikai kultúra népszerűsítésével bővültek. A szervezet elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok kialakításában civil szervezetek, aktív polgárok, fiatalok, ösztöndíjasok, és különböző társadalmi szerveződések között. Polgári részvétel, civil szervezetek hálózatépítése éppúgy elemei voltak a Foster Europe eddigi munkájának, mint a különböző szakpolitikai kérdések (pl. kultúra,  örökségvédelem, környezet, agyelszívás, migráció).