O projektu

 

 

Projektom „Rasprava o budućnosti četiri slobode Evropske unije: Slobode EU“ nastoji se da se započne serija rasprava o budućnosti Evrope, sa posebnim naglaskom na četiri slobode Evropske unije (EU). Važno je za sve partnere da uspostave dugoročnu saradnju u cilju razmene iskustava putem međukulturnog dijaloga.

Rasprava koja će obuhvatiti različite ciljne grupe ima za cilj da ih uključi u razgovore o raznim aspektima njihovih života, i na taj način, podigne njihovu svest o učešću u oblikovanju javnih politika. Projekat „Slobode EU“ koristi različite metode, poput izložbi, takmičenja, „fleš-mob“ akcija, „živih biblioteka“, modela EU, razmenu uspešnih priča – u cilju da se dopre do što šire publike i da se stvori prostor za raspravu građana, te da im se omogući da izraze svoje mišljenje i, na taj način, pokažu značaj njihovog učešća u postupku donošenja odluka. Predviđeno je da se organizuju 7 događaja pod nazivom „Dani četiri slobode“ koji će obuhvatati brojne aktivnosti. Teme o kojima će se raspravljati na događajima su sledeće:

  • Slobodno kretanje ljudi: mobilnost starijih, mobilnost zaposlenih, izazovi ruralnih sredina u privlačenju kvalifikovane radne snage, protok migranata, ponovo uspostavljene granične kontrole;
  • Slobodno kretanje usluga: mobilnost radnika u pružanju usluga u inostranstvu i sloboda građana EU da dobiju određene usluge (na primer medicinske) pod istim uslovima kao i domaći državljani;
  • Sloboda kretanja roba i kapitala: konkurentnost lokalnih preduzeća u poređenju sa stranim investitorima, prodor na strana tržišta, mladi preduzetnici.

Dani četiri slobode će se održati prema sledećem rasporedu:

Mesto Dan
Beograd 24. 3. 2017.
Merkurea Ćiuc 6. 5. 2017.
Niš 10. 6. 2017.
Hevic 19. 8. 2017.
Novi Sad 10. 9. 2017.
Lendava 24. 10. 2017.
Ajzenštat 15. 11. 2017.

 

Stavovi građana se prikupljanju kroz elektronsku anketu, a rezultati će biti predmet sastanaka koji će pružiti podlogu za događaje. Rezultati svih događaja, uključujući i preporuke pripremljene u saradnji sa građanima, biće uključene u završno izdanje i predstavljeni na završnoj konferenciji. Kako bi se skrenula pažnja na značaj sloboda EU, glavne izazove i moguća rešenja za prevazilaženje, na konferenciji će učestvovati stručnjaci i stvaraoci politika EU.