EU3doms

Predstavitev projekta

Cilj projekta EU3doms je sprožiti serijo razprav o prihodnosti Evrope s posebnim poudarkom na 4 svoboščinah EU, ki so pomembne za vse partnerje, ki želijo preko medkulturnih dialogov vzpostaviti dolgoročna sodelovanja in izmenjati izkušnje.

Razprava z različnimi ciljnimi skupinami državljanov je namenjena njihovemu neposrednemu vključevanju na različnih področjih življenja ter seznanitvi z možnostmi sooblikovanja politik. Projekt EU3doms vključuje različne metode, kot so razstave, tekmovanja, flash mobe, žive knjižnice, EU-modeliranja in zgodbe o uspehu, da bi dosegel čim širše občinstvo in zagotovil forum za razprave med državljani, na katerem lahko le-ti izrazijo svoja mnenja in pokažejo, da je njihovo vključevanje v sprejemanje odločitev resnično pomembno. Predvidenih je 7 dogodkov z naslovom “Dan štirih svoboščin”, v okviru katerih bodo potekale tudi številne aktivnosti.

Različni vidiki, ki bodo tukaj obravnavani, so:

  • Prost pretok oseb: mobilnost starejših, mobilnost zaposlenih, izzivi podeželskih regij pri iskanju kvalificirane delovne sile in tok migrantov, ki bo privedel do ponovnega aktiviranja obmejnih kontol.
  • Prost pretok storitev: mobilnost samozaposlenih oseb z namenom zagotavljanja storitev v tujini in pravica državljanov EU, da določene storitve (npr. zdravstvene) prejemejo pod enakimi pogoji kot državljani držav gostiteljic.
  • Prost pretok blaga in kapitala: konkurenčnost lokalnih podjetij v primerjavi s tujimi vlagatelji, prodiranje na tuje trge, mladi podjetniki.

Dnevi Štirih svoboščin bodo potekali na naslednjih lokacijah ob naslednjih dnevih:

Kraj Datum
Beograd 24. 03. 2017
Miercurea Ciuc 06. 05. 2017
Niš 09. 06. 2017
Hévíz 21. 08. 2017
Novi Sad 08. 09. 2017
Lendava 24. 10. 2017
Eisenstadt 15. 11. 2017

 

Mnenja državljanov bodo zbrana preko spletnih anket, katerih rezultati bodo analizirani na kratkih informativnih sestankih, ki bodo zagotovili ozadje za dogodke. Izidi posameznega dogodka, vključno s političnimi priporočili, ki se bodo pripravila v sodelovanju z državljani, bodo vključeni v končno objavo in predstavljeni na zaključni konferenci, ki bo gostila strokovnjake in oblikovalce EU-politik. Namen konference bo opozoriti na pomen 4 svoboščin, njihovih glavnih izzivov in morebitnih rešitev za premagovanje le-teh.