EU3doms

A projekt bemutatása

Az EU3doms projekt fő célkitűzése egy vita-sorozat indítása Európa jövőjéről, különös tekintettel az Európai Unió négy szabadságára. Ezen alapelvek meghatározóak az összes résztvevő partnernél annak érdekében, hogy a tapasztalatcsere egy hosszú távú együttműködése jöjjön létre nemzetközi párbeszéden keresztül.

A különböző célcsoportok bevonásával a viták célja, hogy több szempontból közvetlenül érintsék a résztvevő régiók polgárainak életét, ezáltal tudatosítva lehetőségeiket az őket érintő politikák formálására. Az EU3doms külünböző módszerek segítségével – például kiállítások, versenyek, flash-mobok, élőkönyvtárak, EU modellek, vagy sikeres történetek megosztása által – jut el a szélesebb közönséghez és nyújt egyfajta fórumot a vitára az európai polgárok számára, hogy kifejtsék véleményüket, és hogy kiemeljék a döntéshozatalban való részvételük jelentőségét. A 7 eseményből álló „Uniós Szabadságok Napjai” elnevezésű rendezvénysorozat sokszínű programot kínál majd. A sokrétűséget különböző szempontok szolgálják:

  • A személyek szabad mozgása: idősebbek és munkavállalók mobilitása, a vidéki területek munkaerő-megtartási képességének kihívása, a határellenőrzések visszaállításának kérdése az erőteljes migráció hatására
  • A szolgáltatások szabad áramlása: az önfoglalkoztatottak mobilitása annak érdekében, hogy külföldön is értékesíthessék szolgáltatásaikat, valamint az EU polgárok szabadsága a szolgáltatások (pl. egészségügyi) azonos feltételek melletti igénybevételét illetően az EU területén
  • A termékek és tőke szabad áramlása: a helyi vállalkozások és külföldi beruházások versenyképességének összehasonlítása, a külföldi piacok térnyerése, fiatal vállalkozók lehetőségeinek feltérképezése

Az „Uniós Szabadságok Napjai” rendezvénysorozat menetrendje a következő:

Helyszín Időpont
Belgrád 2017.03.24
Csíkszereda 2017.05.06
Nis 2017.06.09
Hévíz 2017.08.21
Újvidék 2017.09.08
Lendva 2017.10.24
Kismarton 2017.11.15

 

A polgárok véleményének összegyűjtése online kérdőívek segítségével történik majd, melyek rövid összefoglalók formájában nyújtanak háttéranyagot az eseményekhez. Minden egyes találkozó kimeneteként politikai ajánlások fogalmazódnak meg a polgárok részvételével.  Az ajánlásokat egy végső kiadványban összegezzük, amelynek bemutatására a szakértők, illetve nemzeti és uniós döntéshozók részvételével egybekötött zárókonferencián kerül sor. A zárókonferencia célja, hogy felhívja a figyelmet a négy szabadságelv fontosságára, a főbb kihívásokra, melyekre egyúttal lehetséges megoldásokat kínál fel.