Dodatna pitanja i odgovori

 1.  Da li rad treba da odgovori na jednu ili na više ponuđenih tema?

Rad može da odgovori i na jednu, ali može da pokrije i više tema. Kako se neke od datih tema prožimaju, rad može da obuhvati više njih. Izbor je na samim autorima rada.

 1. Može li jedna grupa da podnese po jedan rad iz svake od ponuđenih vrsta radova, na primer posebno likovni rad, posebno fotografija, posebno novinarski prilog i posebno film?

Ne. Vrsta rada mora biti jedna. Dakle, rad jedne grupe mora biti samo likovni rad ili samo fotografija ili samo snimak ili samo rad u stilu slem poezije. Jedna grupa ne može da podnese više radova.

 1. Da li sva tri učenika rade na istom radu?

Da. Sva tri učesnika jednog tima treba da rade na jednom istom radu.

 1. Da li može da se napravi video prezentacija u programu „Pauer point“ (Power Point)?

Da. Moguće je da se uradi video prezentacija u programu „Pauer point“. Potrebno je samo da bude uključen video, odnosno snimak, tako da potpada pod predviđenu vrstu rada.

 1. Kolikog obima je potrebno da bude rad?

Broj slajdova i fotografija nije ograničen. Isto važi i kada je reč o stranicama literarnog rada, tj. poezije. Važno je da broj slajdova, odnosno stranica odgovara kompleksnosti teme i da održava timski angažman. Takođe, važno je i da sve bude deo jednog rada, odnosno kompozicije.

 1. Da li je dužina filma ograničena?

Ne. Dužina filma nije ograničena, te je na autorima da to urede. Važno je da dužina filma odgovara kompleksnosti teme i da odražava timski angažman.

 1. Da li bi trebalo da postoji propratni tekst ispod fotografija?

Ne. Nije potrebno da ispod fotografija stoje propratne reči.

 1. Da li je broj fotografija ograničen?

Ne. Rad može da sadrži više fotografija, ali tako da one budu deo jednog istog rada, odnosno kompozicije.

 1. Da li kod slem poezije može da bude recitovan esej i da li je potreban samo audio snimak ili i tekst?

Kada je reč o slem poeziji, može da bude recitovan i esej. Pored audio ili video snimka, potrebno je da se pošalje i tekst izlaganog rada.

 1. Da li na nagradno putovanje ide i mentor/ka, odnosno profesor/ka? 

Da. Na putovanje u Austriju i na završnu konferenciju koja se održava tamo, zajedno sa tri učenika iz grupe, ide i njihov mentor/ka, tj. profesor/ka.

 1. Na kom jeziku je potrebno da bude rad?

Rad može biti i na srpskom i na engleskom jeziku. Ukoliko je u pitanju rad u vidu snimka ili snimak recitovanja slem poezije, bilo bi dobro da postoji prevod u vidu titla na engleskom jeziku. Međutim, to, svakako, nije kriterijum na osnovu kog će neki rad da se ocenjuje.

 1. Kako se šalju radovi većeg obima?

Veći radovi mogu da se šalju putem internet sajta „Send spejs“ (“Send Space”), ali i internet sajta „Vi transfer“ (“WeTransfer”).