Belgrade Open School (BOS)

 

Beograjska odprta šola (BOS) je neprofitna izobraževalna organizacija ustanovljena leta 1993. BOS krepi človeške vire, izboljšuje delo javnih institucij in organizacij, razvija in zagovarja javne politike, vse z namenom, da bi razvila boljšo družbo, ki bi temeljila na svobodi, znanju in inovacijah. Skozi svojih 20 let izkušenj (od tega 15 let dela na implementaciji EU politik v Srbiji in regiji) se je BOS izkazala kot vodilna na področju razvoja politik, izgradnje medsektorskih partnerstev in povezovanja posameznikov ter institucij v političnih procesih. BOS omogoča politične razprave za odgovorne pristope k procesu evropske integracije, ki temeljijo na dokazih, in sprejemanja evropskih standardov in vrednot. Na politične raziskave gledamo kot na orodje za krepitev mladih in ostalih državljanov, pri tem pa se poslužujemo argumentov in priporočil za družbeni aktivizem, ki temeljijo na dokazih, in spodbujamo sodelovanje državljanov pri sprejemanju odločitev, zlasti na področju izobraževanja in zaposlovanja mladih, preglednosti, odgovornosti itd.